ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം | Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം | Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023

Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേക്ക് കീഴില്‍  പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Railway Recruitment Cell, Eastern Railway (ER)  ഇപ്പോള്‍ Apprentices Training  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ , ITI യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിവിധ ട്രേഡ്‌കളില്‍ അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് മൊത്തം 3115 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ റെയില്‍വേ യൂണിറ്റുകളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി അവസരം |Kerala High Court Watchman Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി അവസരം |Kerala High Court Watchman Recruitment 2023

Kerala High Court Watchman Recruitment 2023: മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala High Court  ഇപ്പോള്‍ Watchman  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Watchman പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി…

Data Entry Operator Recruitment In State Health Agency’s | Jobs In Kerala 2023

Data Entry Operator Recruitment In State Health Agency’s | Jobs In Kerala 2023

Data Entry Operator Recruitment: പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നു. Data Entry Operator Recruitment ഒഴിവ്: 4 യോഗ്യത: ബിരുദം, PGDCA/ DCA പരിചയം: ഒരു വർഷം അഭികാമ്യം: 1. KGTE ( ലോവർ, ഹയർ) ഡാറ്റ എൻട്രി കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   മുൻഗണന : AB PMJAY- KASP സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർക്ക്.  …

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. HMT Machine Tools Ltd  ഇപ്പോള്‍ Executive, Junior Associate  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Executive, Junior Associate പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  കേരള സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്…

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു – Sakhi One Stop Centre Recruitment

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു – Sakhi One Stop Centre Recruitment

Sakhi One Stop Centre Recruitment ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക്   കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തസ്തികകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ – Sakhi One Stop Centre Recruitment ജോലിസമയം 24 മണിക്കൂർ – ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – ഒന്ന്. ഹോണറേറിയം 32000 രൂപ. പ്രായപരിധി 25 –…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നീലിറ്റില്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ ജോലി അവസരം – NIELIT Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നീലിറ്റില്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ ജോലി അവസരം – NIELIT Recruitment 2023

NIELIT Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)  ഇപ്പോള്‍ Draftsman ‘C’, Lab Assistant ‘B’, Lab Assistant ‘A’, Tradesman ‘B’, Helper ‘B’  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Draftsman ‘C’, Lab Assistant ‘B’, Lab Assistant ‘A’, Tradesman ‘B’,…

നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രസ്സില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം – 75000 രൂപ മാസ ശമ്പളം – Currency Note Press Nashik Recruitment 2023

നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രസ്സില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം – 75000 രൂപ മാസ ശമ്പളം – Currency Note Press Nashik Recruitment 2023

Currency Note Press Nashik Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Currency Note Press, Nashik  ഇപ്പോള്‍ Junior Technician, Secretarial Assistant, Artist & Supervisor  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Technician, Secretarial Assistant, Artist & Supervisor  തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 117 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല…

ശബരിമലയില്‍ ജോലി ചെയ്യാം – Sabarimala Recruitment 2023

ശബരിമലയില്‍ ജോലി ചെയ്യാം – Sabarimala Recruitment 2023

Sabarimala Recruitment 2023: 2023-24 ലെ തീർത്ഥാടന കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കല്‍ ബേസ ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം. 24*7 എമർജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍ സെന്ററുകളില്‍ 21 ഇ ഒ സി ടെക്നിക്കല്‍ എക്സേപെർട്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വഴിയാണ് നിയമനം. ഒക്ടോബർ 26 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാലാവധി. ഐ ടി ഐ/ഡിപ്ലോമ/ബിരുദം/പിജി എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജി പി എസ്, ജി ഐ എ എസ്, എച്ച് എ എം റേഡിയോ,…

BEVCO വിളിക്കുന്നു : കേരള ബിവറേജ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – Kerala BEVCO Recruitment 2023

BEVCO വിളിക്കുന്നു : കേരള ബിവറേജ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – Kerala BEVCO Recruitment 2023

Kerala BEVCO Recruitment 2023: കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജ്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ എഫ്.എൽ.01 ചില്ലറ വിൽപനശാലകളിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ഷോപ്പ് അറ്റൻഡന്റ, ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് 25100-57900 (pay scale in Bevco) ശമ്പള സ്കെയിലിനു തുല്യമായതോ അതിൽ താഴെയുള്ളതോ ആയ ശമ്പളസ്കെയിലിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന മറ്റ് പൊതുമേഖല / സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അന്യത്ര സേവനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ ഒഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് കെ.എസ്.ബി.സി യിടെ തത്തുല്യ തസ്തികയിൽ ക്രമീകരിക്കും….

നാളെ ഇന്റര്‍വ്യൂ – പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി – Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023

നാളെ ഇന്റര്‍വ്യൂ – പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി – Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023

Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023: കേരളത്തില്‍ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. AI Airport Services Limited (AIASL)  ഇപ്പോള്‍ Junior Officer-Technical, Ramp Service Executive / Utility Agent Cum Ramp Driver, Handyman / Handywomen  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Officer-Technical, Ramp Service Executive / Utility Agent…