ഗള്‍ഫ് ജോലി – കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വഴി– ODEPC RECRUITMENT OF SECURITY GUARDS TO UAE-2023

ഗള്‍ഫ് ജോലി – കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വഴി– ODEPC RECRUITMENT OF SECURITY GUARDS TO UAE-2023

ODEPC RECRUITMENT OF SECURITY GUARDS ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പുരുഷ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയവും 25-40 വയസിനകത്തുള്ളവരും 5’5’’  ഉയരവും ആരോഗ്യമുള്ളവരും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പൊതുസുരക്ഷാ നിയമമാർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവരുമായിരിക്കണം. സൈനിക/അർദ്ധ-സൈനിക വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ആകർഷകമായ ശമ്പളവും താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കും. വിസ, എയർടിക്കറ്റ് എന്നിവ സൗജന്യമായിരിക്കും….

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ആവാം | Kerala Water Authority Recruitment 2023

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ആവാം | Kerala Water Authority Recruitment 2023

Kerala Water Authority Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ Water Authority യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Water Authority  ഇപ്പോള്‍ Legal Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി ഉള്ളവര്‍ക്ക് Legal Assistant പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 2 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ Water Authority യില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ…

കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | Kalyan Jewellers Recruitment 2023

കല്യാണ്‍ ജ്വല്ലറിയില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | Kalyan Jewellers Recruitment 2023

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്നു.പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.  Kalyan Jewellers Recruitment 2023 – Careers in Kalyan Jewellers  Kalyan Jewellers Recruitment 2023: If you are interested in working for Kalyan Jewellers, you can explore the available job openings and apply…

Cochin Port Authority Recruitment 2023
|

Cochin Port Authority Recruitment 2023

Candidates who wish to apply for Cochin Port Authority Recruitment 2023 can now head to the official website and apply for the Public Relations Officer vacancies. To know about the vacancy count, salary and other information, head into the below sections. Organization Cochin Port Authority Recruitment 2023 Post Name Public Relations Officer Total Vacancy Various…

IBPS Specialist Officers Notification 2022
|

IBPS Specialist Officers Notification 2022

IBPS Specialist Officers Notification 2022: വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)  ഇപ്പോള്‍ Specialist Officers (CRP SPL XII)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൊത്തം 710 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2022 നവംബര്‍…

KSRTC Recruitment 2022
|

KSRTC Recruitment 2022

Apply Offline For Latest Various Driver, Conductor Vacancies KSRTC Recruitment 2022: 2022 നവംബർ 10 മുതൽ 2023 ജനുവരി 20 വരെ യുള്ള കാലയളവിൽ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസ് ഓപ്പറേഷൻ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക സേവനം അനുഷ്ഠിയ്ക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ , കണ്ടക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു . കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി സർവ്വീസുകളിൽ താൽകാലിക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 19-11-2018 ലെ WP…

Arogyakeralam Recruitment 2022
| |

Arogyakeralam Recruitment 2022

  Arogyakeralam Recruitment 2022 – Careers in Arogya Keralam, National Health mission (NHM) Arogyakeralam Recruitment 2022: Arogya Keralam, National Health mission (NHM) published their latest job vacancies on the Arogya Keralam, National Health mission (NHM) website’s careers page. These jobs are located in Kerala. Getting these wonderful jobs requires a simple application process only. Once…

Kerala Financial Corporation Recruitment 2022
|

Kerala Financial Corporation Recruitment 2022

Kerala Financial Corporation Recruitment 2022: The aspirants who are looking for the Latest Kerala Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Kerala Financial Corporation (KFC) has released an employment notification of the Kerala Financial Corporation Recruitment 2022 on its official website https://kfc.org/. Through this latest Kerala Financial Corporation (KFC) recruitment, Offline Applications are invited from eligible and desirous candidates for fill up 11 vacancies for…

Gulf Jobs 2022 – Wyndham Hotels & Resorts Careers 2022
| | |

Gulf Jobs 2022 – Wyndham Hotels & Resorts Careers 2022

Wyndham Hotels & Resorts Careers – Careers in Gulf Wyndham Hotels & Resorts Careers: Wyndham Hotels & Resorts groups published their latest job vacancies on the Wyndham Hotels & Resorts website’s careers page. These jobs are located in UAE-Qatar-Saudi Arabia-Bahrain-USA-Oman-UK. Getting these wonderful jobs requires a simple online application process only. All job seekers can…