കസ്റ്റംസില്‍ ജോലി നേടാം – ക്ലാര്‍ക്ക്, പ്യൂണ്‍ അവസരങ്ങള്‍ – യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ | Chennai Customs Recruitment 2023

കസ്റ്റംസില്‍ ജോലി നേടാം – ക്ലാര്‍ക്ക്, പ്യൂണ്‍ അവസരങ്ങള്‍ – യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ | Chennai Customs Recruitment 2023

Chennai Customs Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General)  ഇപ്പോള്‍ Halwai-cum-Cook, Clerk, Canteen Attendant and Staff Car Driver (Ordinary Grade)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ , പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Halwai-cum-Cook, Clerk, Canteen Attendant and Staff Car Driver (Ordinary Grade) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 17 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല്‍ വഴി 2023 ജൂണ്‍ 10  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 30  വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General) Latest Job Notification Details

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

Chennai Customs Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameOffice Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General)
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoN/A
Post NameHalwai-cum-Cook, Clerk, Canteen Attendant and Staff Car Driver (Ordinary Grade)
Total Vacancy17
Job LocationAll Over India
SalaryRs.20,000 -56,900/-
Apply ModeOffline
Application Start10th June 2023
Last date for submission of application30th June 2023
Official websitehttps://chennaicustoms.gov.in/

 

Chennai Customs Recruitment 2023 Latest Vacancy Details

Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

SI NoName of PostsNo. of Posts
1Halwai-cum-Cook1
2Clerk1
3Canteen Attendant8
4Staff Car Driver (Ordinary Grade)7

Salary Details:

1. Halwai-cum-Cook – PB-1 Rs.5200- 20200 + Grade Pay Rs.2000/- in 6 th CPC / Pay Level 3 in Pay Matrix (Rs.21700- 69100) of 7 th CPC
2. Clerk – PB-1 Rs.5200- 20200 + Grade Pay Rs.1900/- of 6 th CPC / Pay Level 2 in Pay Matrix (Rs.19900- 63200) of 7 th CPC
3. Canteen Attendant – PB-1 Rs.5200- 20200 + Grade Pay Rs.1800/- of 6 th CPC / Pay Level 1 in Pay Matrix (Rs.18000- 56900) of 7 th CPC

 

Chennai Customs Recruitment 2023 Age Limit Details

Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General)  ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

1. Halwai-cum-Cook – Between 18-25 years
2. Clerk – Between 18-25 years
3. Canteen Attendant – Between 18-25 years

The Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST; 3 years for OBC and for Ex-S as per Govt. of India rules. Candidates Relaxation in Upper Age limit will be provided as per Govt. Rules. Go through Chennai Customs official Notification 2023 for more reference

Chennai Customs Recruitment 2023 Educational Qualification Details

Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Halwai-cum-Cook, Clerk, Canteen Attendant and Staff Car Driver (Ordinary Grade)  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

SI NoName of PostsQualification
1Halwai-cum-CookEssential Qualification:
(a) 10th class pass with certificate or Diploma in Catering
(b) Experience:- Two years in a Government Department Undertaking.
(c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate.
2Clerk(a) 12th Class pass or equivalent with Commerce from a recognized University or Board.
(b) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi correspond to 10500 key depression per hour or 9000 key depression per hour on an average of 5 key depression for each word.
3Canteen Attendant Matriculation or equivalent from a recognized Board
4Staff Car Driver (Ordinary Grade)Essential Qualification:
(i) Possession of a valid Driving License for Motor Cars;
(ii) Knowledge of Motor Mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in the vehicle) ;
(iii) Experience of driving a Motor Car for at least three years; and
(iv) 10th class pass from a recognized Board or equivalent.
Desirable Qualification: Three years service as Home Guard/ Civil Volunteer.

 

How To Apply For Latest Chennai Customs Recruitment 2023?

Office Of The Principal Commissioner Of Customs, Chennai (General) വിവിധ  Halwai-cum-Cook, Clerk, Canteen Attendant and Staff Car Driver (Ordinary Grade)  ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 ജൂണ്‍ 30 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

The Additional Commissioner of Customs (Establishment),
General Commissionerate,
Office of the Principal Commissioner of Customs,
Custom House, No. 60, Rajaji Salai,
Chennai – 600 001

  • Photographs pasted on the application will be duly self attested (self signature shall run through the Photo of the applicant and the Application Form without defacing the face).
  • Incomplete or unsigned application and applications received without photographs or proper enclosures or received after due date will summarily be rejected.
  • Mere submission of application will not confer any right on the applicant to be called for any type of test.
  • Separate application form should be submitted for each post in separate envelopes. The envelope (28 cms. X 13 cms.) containing the application must be super-scribed in bold letters as “APPLICATION FOR STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) – CUSTOMS COMMISSIONERATE, CHENNAI” and also indicating the NAME OF THE POST APPLIED FOR and CATEGORY at the left side top corner of the envelope.
  • The Experience Certificate must contain period with dates, Name of Organization, Name of the post held, Salary drawn and Nature of work done, Signature of Signatory / Owner with name and seal, etc.

Essential Instructions for Fill Chennai Customs Recruitment 2023 Offline Application Form

  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
  • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
  • ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Official NotificationClick Here
Staff Car Driver NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here
For PVT JobsClick Here

 

Similar Posts