പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Fire and Rescue Services  ഇപ്പോള്‍ Woman Fire & Rescue Officer (Trainee)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Woman Fire & Rescue Officer (Trainee) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ…

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

Kudumbashree NRO Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kudumbashree – National Resource Organization (NRO)  ഇപ്പോള്‍ First Line Support Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് First Line Support Assistant തസ്തികകളിലായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം….

കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ ആവാം – Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023

കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ ആവാം – Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023

Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്  ഇപ്പോള്‍ Overseer Grade III (Civil)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിപ്ലോമ, ITI യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Overseer Grade III (Civil)  പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 15 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി…

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. HMT Machine Tools Ltd  ഇപ്പോള്‍ Executive, Junior Associate  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Executive, Junior Associate പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  കേരള സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്…

ശബരിമലയില്‍ ജോലി ചെയ്യാം – Sabarimala Recruitment 2023

ശബരിമലയില്‍ ജോലി ചെയ്യാം – Sabarimala Recruitment 2023

Sabarimala Recruitment 2023: 2023-24 ലെ തീർത്ഥാടന കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കല്‍ ബേസ ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം. 24*7 എമർജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍ സെന്ററുകളില്‍ 21 ഇ ഒ സി ടെക്നിക്കല്‍ എക്സേപെർട്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വഴിയാണ് നിയമനം. ഒക്ടോബർ 26 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാലാവധി. ഐ ടി ഐ/ഡിപ്ലോമ/ബിരുദം/പിജി എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജി പി എസ്, ജി ഐ എ എസ്, എച്ച് എ എം റേഡിയോ,…

BEVCO വിളിക്കുന്നു : കേരള ബിവറേജ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – Kerala BEVCO Recruitment 2023

BEVCO വിളിക്കുന്നു : കേരള ബിവറേജ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – Kerala BEVCO Recruitment 2023

Kerala BEVCO Recruitment 2023: കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജ്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ എഫ്.എൽ.01 ചില്ലറ വിൽപനശാലകളിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ഷോപ്പ് അറ്റൻഡന്റ, ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് 25100-57900 (pay scale in Bevco) ശമ്പള സ്കെയിലിനു തുല്യമായതോ അതിൽ താഴെയുള്ളതോ ആയ ശമ്പളസ്കെയിലിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന മറ്റ് പൊതുമേഖല / സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അന്യത്ര സേവനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ ഒഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് കെ.എസ്.ബി.സി യിടെ തത്തുല്യ തസ്തികയിൽ ക്രമീകരിക്കും….

കേരള ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പില്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023

കേരള ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പില്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023

Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍  വനം വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Forest & Wildlife Department  ഇപ്പോള്‍ Range Forest Officer  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Range Forest Officer പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 3 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്…

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കേര ഫെഡില്‍ ജോലി അവസരം – Kerafed Recruitment 2023

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കേര ഫെഡില്‍ ജോലി അവസരം – Kerafed Recruitment 2023

Kerafed Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Kerakarshaka Sahakarana Federation Ltd (kerafed)  ഇപ്പോള്‍ Driver cum Office Attendant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Driver cum Office Attendant പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 2 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ…

KSRTC യില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .. ഇപ്പോള്‍ തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം – KSRTC Recruitment 2023

KSRTC യില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .. ഇപ്പോള്‍ തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം – KSRTC Recruitment 2023

KSRTC Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC)  ഇപ്പോള്‍ Chartered Accountant, Cost Accountant and Asst. General Manager Accounts  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Chartered Accountant, Cost Accountant and Asst. General Manager Accounts തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി…

കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ സ്ഥിര ജോലി – Kochi Metro Rail Recruitment 2023

കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ സ്ഥിര ജോലി – Kochi Metro Rail Recruitment 2023

Kochi Metro Rail Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kochi Metro Rail Limited (KMRL)  ഇപ്പോള്‍ Junior Engineer, Station Controller and Train Operator  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Engineer, Station Controller and Train Operator തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 8 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍…