അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി – റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അവസരം – RBI Recruitment 2023

RBI Recruitment 2023 – അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി – റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അവസരം

RBI Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Reserve Bank of India (RBI)  ഇപ്പോള്‍ Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 291 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 മേയ് 9  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 16  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്‍ക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വര്‍ ബിസി ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്

Important Dates

Online Application Commencement from9th May 2023
Last date to Submit Online Application16th June 2023

 

Reserve Bank of India (RBI) Latest Job Notification Details

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

RBI Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameReserve Bank of India (RBI)
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoAdvertisement No. 3A /2023-24
Post NameOfficers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM
Total Vacancy291
Job LocationAll Over India
SalaryRs.55,200 -99,750/-
Apply ModeOnline
Application Start9th May 2023
Last date for submission of application16th June 2023
Official websitehttps://www.rbi.org.in/

 

RBI Recruitment 2023 Latest Vacancy Details

Reserve Bank of India (RBI)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

SI NoName of PostsNo. of Posts
1.Officers in Grade ‘B’(DR)- General222
2.Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR38
3.Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM31

 

RBI Recruitment 2023 Age Limit Details

Reserve Bank of India (RBI)  ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

RBI Recruitment 2023 Educational Qualification Details

Reserve Bank of India (RBI)  ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

S.NoName of the PostEducational Qualifications
1.Officers in Grade ‘B’ (DR) – (General)Graduation in any discipline /Equivalent technical or professional qualification with minimum 60% marks (50% for SC/ST/PwBD applicants) or PostGraduation in any discipline / Equivalent technical or professional qualification with minimum 55% marks (pass marks for SC/ST/PwBD applicants) in aggregate of all semesters / years.
Note:
Graduation Level: Any such course from a recognised University / Institute that is taken after Class XII and is at least of 3 years’ duration/ candidates possessing professional or technical qualifications which are recognised by the Government as equivalent to professional or technical graduation will be eligible for admission to the examination, subject to obtaining minimum marks prescribed above.
Post-Graduation Level: Any such course from a recognised University / Institute that is taken after Graduation and is at least of 2 years’ duration / recognised by the Government as equivalent to professional or technical Post-graduation will be eligible for admission to the examination, subject to obtaining minimum marks prescribed above.
2.Officers in Grade ‘B’ (DR) – DEPREssential:
a. A Master’s Degree in Economics (or any other master’s degree where “Economics” is the principal constituent* of the curriculum/syllabus, namely MA / MSc in Quantitative Economics, Mathematical Economics, Financial Economics, Business Economics, Agricultural Economics, Industrial Economics) OR
b. A Master’s Degree in Finance (or any other master’s degree where “Finance” is the principal constituent* of the curriculum / syllabus, namely MA / MSc in Quantitative Finance, Mathematical Finance, Quantitative Techniques, International Finance, Business Finance, Banking and Trade Finance, International and Trade Finance, Project and Infrastructure Finance, Agri Business Finance)
For a) and b) above, minimum 55 per cent marks or an equivalent grade is required in aggregate of all semesters / years from a recognized Indian or foreign University / Institute.
* “Principal constituent” with respect to syllabus / curriculum means half or more of the total courses / electives / credits must be in Economics or Finance.
Note I: For SC, ST and PwBD candidates, the minimum marks required in Master’s Degree as in items (a) and (b) above is 50% marks or an equivalent grade in aggregate of all semesters / years.
Desirable: A Doctorate Degree in Economics, or research or teaching experience in economics, or publication in the field/area of Economics in standard journals.
Note II:
(i) Candidates having M.PhiI Degree and Doctorate Degree from a recognized Indian / Foreign University / Institute in economics will be eligible for relaxation in the upper age limit by 2 years and 4 years respectively.
(ii) Candidates having Master’s Degree with research / teaching experience at a recognized Indian / Foreign University / Institute in economics will be eligible for relaxation in upper age limit to the extent of number of years of such experience subject to a maximum of three years. For experience, probationary period will not be reckoned.
(iii) The above age relaxations will not be cumulatively available with age relaxations available to various categories as mentioned in Para 3 II (b) above
3.Officers in Grade ‘B’ (DR) – DSIMEssential:
a. A Master’s Degree in Statistics/ Mathematical Statistics/ Mathematical Economics/ Econometrics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics with a minimum of 55% marks or equivalent grade in aggregate of all semesters / years; OR
b. Master’s Degree in Mathematics with a minimum of 55% marks or an equivalent grade in aggregate of all semesters / years and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects from an Institute of repute; OR
c. Master’s degree course in Data Science/ Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics, with a minimum of 55% marks or equivalent grade in aggregate of all semesters/ years from a recognized University/ Institute, an institute of national importance, UGC/ AICTE approved programme; OR
d. Four-year Bachelor’s degree with a minimum of 60% marks or equivalent grade in aggregate of all semesters/ years in Data Science/ AI/ ML/ Big Data Analytics from a recognized University/ Institute, an institute of national importance, UGC/ AICTE approved programme; OR
e. Two years Post Graduate Diploma in Business Analytics (PGDBA) with a minimum of 55% marks or equivalent grade in aggregate of all semesters/years from a recognized University/ Institute, an institute of national importance, UGC/ AICTE approved programme.
Note: For SC, ST and PwBD candidates, the minimum marks required in Master’s Degree as in items (a), (b), (c), (d) and (e) above is 50% or an equivalent grade in aggregate of all semesters/ years.
Desirable:
(i) Candidates with a Doctorate in topics related to above subjects will be given preference.
(ii) Research or teaching experience and publication in standard journals will be considered as an additional qualification.
Note:
(i) Candidates possessing M.Phil. and Ph.D qualification in the specified subjects will be eligible for relaxation in upper age limit by 2 years and 4 years respectively.
(ii) Candidates with research / teaching experience at a recognized Indian / Foreign University/Institute will be eligible for relaxation in upper age limit to the extent of number of years of such experience subject to a maximum of three years. For experience, probationary period will not be reckoned.
(iii) The above age relaxations will not be cumulatively available with age relaxations available to various categories as mentioned in Para 3 II (b) above.

 

RBI Recruitment 2023 Application Fee Details

Reserve Bank of India (RBI)  ന്‍റെ 291 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ‌അപേക്ഷിക്കാന്‍ അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ കൂടി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കണം.അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ ഫീസ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നെറ്റ്ബാങ്ക്,ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ്‌ തിരികെ ലഭിക്കുനതല്ല കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാര്‍ജുകള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് PDF Notification വായിക്കുക, കാരണം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കും, വനിതകള്‍ക്കും ഫീസ്‌ ഇളവുകള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ അതിനു അര്‍ഹാരാണോ എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക

SC/ST/PwBD – Rs. 100/- + 18%GST
GEN/OBC/EWSs – Rs. 850/- + 18%GST
STAFF@ –   Nil
Note: The applicants shall pay the Application Fee as indicated in the Table Above through Online Payment Mode Only.

 

How To Apply For Latest RBI Recruitment 2023?

Reserve Bank of India (RBI) വിവിധ  Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM  ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 ജൂണ്‍ 9 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

 • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/ സന്ദർശിക്കുക
 • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
 • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
 • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
 • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക

Essential Instructions for Fill RBI Recruitment 2023 Online Application Form

 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ , പ്രായ പരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ജോലി അവസരം നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതാണ്
 • നിങ്ങള്‍ ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ കാര്യമാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID, എന്നിവ കൊടുക്കുക. കാരണം പിന്നീടുള്ള പരീക്ഷാ തിയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌
 • ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്‍റെ നിയമന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നിവ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here
For more JobsClick Here

 

Similar Posts